Prawo w biznesie

Zapraszamy na szkolenia dotyczące prawnych aspektów prowadzenia biznesu, które pomogą kadrze menadżerskiej a także Twoim pracownikom działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i na czas wypełniać obowiązki z nimi związane. W tym dziale znajdziesz m.in. szkolenia nt. ochrony sygnalistów, mobbingu, prawa zamówień publicznych, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i wiele innych. Wiedza zdobyta na szkoleniach pozwoli na dalsze świadome analizowanie zagadnień biznesowo-prawnych, z którymi spotykasz się na co dzień uzgadniając warunki biznesowe realizowanych projektów, realizując procesy związane z działalnością przedsiębiorstw, etc. Nasze szkolenia pomogą Ci rozpoznawać działania mogące naruszać przepisy prawa a także na czas im zapobiegać.
Zapraszamy! 

Widok

Od 13 lipca 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do stosowania środków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W odpowiedzi…

Czytaj więcej

Mobbing jest zły, prawie każdy o tym wie. Nie każdy jednak potrafi właściwie ocenić, kiedy w środowisku pracy pojawia się już mobbing. Pokażemy Ci jak rozpoznać, czy mamy do czynienia…

Czytaj więcej

Z dniem 1 stycznia 2021 roku weszła nowa ustawa o Prawie Zamówień Publicznych. Wraz z Anitą Elżanowską byłą wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych opracowaliśmy jedno z najlepszych szkoleń e-learningowych z zakresu…

Czytaj więcej

Czy wiesz, czym jest whistleblowing, kim jest sygnalista i jak wiąże się to z prawem unijnym i krajowym? Jeśli nie, ten kurs jest dla Ciebie! Omówimy w jaki sposób chronić osoby zgłaszające naruszenie prawa a…

Czytaj więcej