Ochrona sygnalistów

Ochrona sygnalistów

Czy wiesz, czym jest whistleblowing, kim jest sygnalista i jak wiąże się to z prawem unijnym i krajowym? Jeśli nie, ten kurs jest dla Ciebie! Omówimy w jaki sposób chronić osoby zgłaszające naruszenie prawa a także perspektywę firm i instytucji, których dotyczą nowe obowiązki.

Dzięki szkoleniu dowiesz się, w jaki sposób zaprojektować bezpieczną ścieżkę zgłoszeń naruszeń, jakie są rodzaje naruszeń a także jak je rejestrować. Twoja organizacja zapobiegnie eskalacji zagrożeń wewnętrznych, m.in. wycieku informacji do mediów.

Kurs Ochrona Sygnalistów został przygotowany na podstawie dyrektywy UE 2019/1937 i normy ISO 37002:2021. i pomimo, że Polskie przepisy nie zostały jeszcze uchwalone, przestrzeganie dyrektywy jest obowiązujące.

Do kogo adresowany jest kurs?

 • bezstronni pracownicy, którzy odpowiadają za wdrożenie i obsługę zgłoszeń – zarówno będąc wewnątrz organizacji jak i poza nią
 • menadżerowie, liderzy, dział HR  – chcący dowiedzieć się w jaki sposób pokierować potencjalnego sygnalistę do właściwego kanału przyjmowania zgłoszeń, aby ochronić go przed ewentualnym odwetem
 • zarząd firm – którzy chcą sprawnie i łatwo zarządzać całym zagadnieniem oraz dopasować go odpowiednio do swojej organizacji

Dzięki szkoleniu dowiesz się:

 • Czym jest whistleblowing
 • Kim jest sygnalista i jakie są obowiązki w zakresie jego ochrony
 • Jak ma się ochrona sygnalistów do RODO
 • Co jest naruszeniem, a co nie
 • Jak ewidencjonować i prowadzić rejestr naruszeń
 • Jakie istnieją kanały zgłoszeń i które wybrać
 • Kogo wyznaczyć do obsługi naruszeń i jak go przeszkolić
 • Jak spełnić obowiązek informacyjno-edukacyjny wynikający z Dyrektywy
 • Jakie są wady i zalety rozwiązań wewnętrznych i zewnętrznych
 • Dlaczego sygnaliści mają sens w Twojej firmie

Agenda szkolenia:

 1. Wprowadzenie do whistleblowingu
 2. Co to jest naruszenie prawa?
 3. Kto to jest sygnalista?
 4. Jak dokonywać zgłoszeń naruszenia prawa?
 5. Obowiązki w zakresie ochrony sygnalistów
 6. Siedem wymaganych procedur
 7. Rejestrowanie naruszeń
 8. Środki ochrony sygnalisty
 9. Działania informacyjne i edukacyjne
 10. Ochrona sygnalistów, a ochrona danych osobowych
 11. Wady i zalety rozwiązań wewnętrznych i zewnętrznych
 12. Dlaczego sygnaliści mają sens w Twojej firmie

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania szkolenia: 58 minut

Czas dostępu: 30 dni

Prowadzący szkolenie:  Tomasz Cygan  absolwent studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Początkowo pracował w grupie spółek, gdzie zajmował się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, równocześnie rozpoczynając przygodę z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji. Przeprowadził setki szkoleń, prezentacji i wykładów, najczęściej z ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych, własności intelektualnej, prawa autorskiego. Wykładowca między innymi Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Został powołany do roli eksperta w badaniu prowadzonym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka na zlecenie Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) dotyczącym mechanizmów dochodzenia ochrony w zakresie danych osobowych w Polsce. Jest autorem ponad 90 publikacji w prasie branżowej takiej jak: ABI – Expert, Ekspert Ochrony Informacji, Finanse Publiczne, IT w Administracji, IT Professional, Kadry i Płace w Administracji, Palestra, oraz kilku książek. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego normy ISO/IEC 27001:2014-12, oraz tytuł Approved Whistleblowing Officer.

Zamówienie

244.00

PLN

Zamów