Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy AML

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy AML

Od 13 lipca 2018 roku obowiązuje nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa ta rozszerza katalog instytucji zobowiązanych do stosowania środków przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W odpowiedzi na te zmiany przygotowaliśmy szkolenie e-learningowe, które ma na celu wyjaśnienie instytucjom
i ich pracownikom krok po kroku zasad funkcjonowania w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania: 35 minut

Forma: e-learning

Czas dostępu: 30 dni

Zamówienie

92.00

PLN

Zamów