Mobbing

Mobbing

Mobbing jest zły, prawie każdy o tym wie. Nie każdy jednak potrafi właściwie ocenić, kiedy w środowisku pracy pojawia się już mobbing. Pokażemy Ci jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z mobingiem oraz jak sobie z nim radzić.
W szkoleniu zrezygnowaliśmy z długich opisów, definicji czy przedstawiania teorii. Największy nacisk położyliśmy na opowiedzenie trzech historii, z których każda pokazuje inny wymiar mobbingu. W ciekawy graficznie sposób, za pomocą komiksowej techniki wprowadzamy uczestnika szkoleń w trudny temat mobbingu i osób poddawanych mobbingowi. Po zapoznaniu się z historiami przeprowadzamy krótką analizę przypadków.


Dzięki szkoleniu dowiesz/nauczysz się:

  • Rozpoznawać mobbing
  • Czym jest mobbing i kiedy ma miejsce
  • Jak mobbing wpływa na mobbowaną osobę
  • Kim jest mobber
  • Gdzie zgłaszać/szukać pomocy
  • Jak mobbing wpływa na firmę i innych pracowników (nie dotkniętych bezpośrednio mobbingiem)
  • Rozróżniać mobbing a dyskryminację

Po ukończeniu szkolenia otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa.

Czas trwania: 50 minut

Forma: e-learning

Czas dostępu: 30 dni