Kontakt

Potwierdzam przeczytanie regulaminu regulaminu*

Wyrażam zgodę na używanie przez Administratora (jak zdefiniowano w Regulaminie) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, smartfon, tablet), których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego, w tym informacji o prowadzonych szkoleniach i konferencjach.

Wyrażam zgodę aby Administrator (jak zdefiniowano w Regulaminie) przesyłał mi drogą elektroniczną (SMS/MMS/rozmowa telefoniczna) w szczególności pocztą elektroniczną, niezamówione informacje handlowe.* pola wymagane