Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie – warsztaty dla działów HR (online, 30.11.2023)

Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie – warsztaty dla działów HR (online, 30.11.2023)

Chcesz zadbać o przyjazne środowisko pracy dla wszystkich pracowników? Chcesz unikać konfliktów między pracownikami i przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom? Chcesz, aby wszyscy liderzy zespołów byli pewni, które zachowania mogą zostać niewłaściwie odebrane przez podwładnych i nauczyć ich rozpoznawać, czy te zachowania to faktycznie mobbing lub dyskryminacja, czy też po prostu nie wszyscy mówią tym samym językiem? Każdy pracownik może odebrać niektóre zachowania jako nierówne traktowanie, mobbing lub dyskryminację. Weź udział w naszym szkoleniu, jeżeli chcesz wiedzieć, jak im zapobiegać, jak się bronić i co robić, gdy już wystąpią. Wytłumaczymy niezbędne pojęcia, zwrócimy uwagę na niuanse i odpowiemy na nurtujące Cię pytania.

Jeśli jesteś zainteresowany/a zakupem szkolenia dla więcej niż jednej osoby, prosimy o wiadomość na kontakt@moje-szkolenia.pl

Cel szkolenia: 

Umiejętność zidentyfikowania nieprawidłowych zachowań w pracy: nierównego traktowania, dyskryminacji i mobbingu, poznanie praw przysługujących pracodawcy i pracownikom, przeciwdziałanie niewłaściwym zachowaniom oraz wskazanie możliwych dróg rozwiązywania zaistniałych sytuacji. Dzięki udziałowi w szkoleniu specjaliści działów HR poznają też najistotniejsze przepisy i orzecznictwo dotyczące mobbingu i dyskryminacji.

Korzyści:

 • dowiesz się, które zachowania mogą być odebrane jako nierówne traktowanie, dyskryminacja i mobbing,
 • poznasz techniki zapobiegania niepożądanym zachowaniom i tworzenia przyjaznego środowiska pracy,
 • poznasz procedury postępowania w przypadku wystąpienia niepożądanych zachowań w ramach obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego.

Agenda:

Odmienne zdania, konflikt a mobbing – pojęcia i podstawowe różnice.

1. Mobbing:

 • Czym jest mobbing?
 • Mechanizm rozwoju zjawiska – od konfliktu do wykluczenia.
 • Identyfikowanie i rozpoznawanie mobbingu.
 • 5 grup zachowań mobbingowych (wg Heinza Leymanna).
 • Roszczenia pracownika względem zakładu pracy w związku z mobbingiem.
 • Odpowiedzialność mobbera z KC, KK.
 • Udowodnienie mobbingu przed sądem.
 • Porady psychologów dla ofiar mobbingu.

2. Dyskryminacja:

 • Nierówne traktowanie a dyskryminacja.
 • Rodzaje dyskryminacji.
 • Rozpoznawanie zachowań dyskryminacyjnych.
 • Odszkodowania za dyskryminację.
 • Odszkodowania za nierówne traktowanie.
 • Odpowiedzialność z KC, KK.
 • Porady psychologów dla ofiar dyskryminacji.

3. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji:

 • Ustawowe obowiązki przeciwdziałania zjawiskom niepożądanym.
 • Możliwości działań pracodawcy w różnych obszarach.
 • Polityka zapobiegania zjawiskom niepożądanym.
 • Działania komisji badającej zgłoszenia od pracowników.
 • Szkolenia dla pracowników.

4. Przykłady z rynku.

5. Q&A – sesja pytań i odpowiedzi.

Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w zajęciach w czasie rzeczywistym dla 1 osoby,
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • imienny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej,
 • pomoc w razie wystąpienia problemów technicznych przy zamawianiu i dołączeniu do szkolenia.

To nie wszystko! Mamy w ofercie szkolenia online dotyczące także wellbeingu finansowego IKE/IKZE oraz emocji podczas obsługi klienta. Szczegóły tu: klik